A- A A+
Malay Chinese (Simplified) English Hindi

petamaklumbalashubungifaq

WhatsApp Image 2019 09 05 at 2.44.23 PM

BALING 04 SEPT 2019 - Satu sesi taklimat perjumpaan bersama semua kakitangan Pejabat Daerah dan Tanah Baling yang menggunakan talian Voice Over Internet Protokol (VOIP) bagi menerangkan tentang kemudahan talian baru yang telah ditetapkan dan menggunakan talian tersebut secara sepenuhnya mulai 1 September 2019. Dalam taklimat tersebut juga menerangkan tentang polisi kemudahan VOIP dan menjalankan satu praktikal cara penggunaan talian tersebut. Diharap talian tersebut dapat digunakan sepenuhnya oleh semua staff Pejabat Daerah dan Tanah Baling selepas pendedahan berkenaan talian VOIP.

WhatsApp Image 2019 09 05 at 2.44.15 PM

WhatsApp Image 2019 09 05 at 2.44.23 PM 1