Borang – Orang Awam

Pautan Ke Borang – Borang Untuk Kegunaan Orang Awam

 • Pindahmilik Tanah ,Bahagian atau Pajakan
 • Gadaian Menjamin Wang Pokok
 • Melepas Gadaian
 • Permohonan Untuk Pembatalan Pajakan
 • Permohonan Untuk Kemasukan Kaveat Persendirian
 • Notis Penyingkiran Kaveat Yang Dicadangkan
 • Memasukkan kaveat pemegang Lien
 • Memasukkan kaveat amanah
 • Notis Menarik-Balik Kaveat Persendirian
 • Permohonan Untuk Penyingkiran Kaveat Swasta
 • Permohonan Langgar Syarat Kegunaan Tanah Pertanian
 • Surat Akuan Langgar Syarat Kegunaan Tanah ( Aturan 36J)
 • Senarai Semak Borang Gadaian
 • Senarai Semak Borang Melepaskan Gadaian
 • Senarai Semak Borang Pindah Milik
 • Carta Alir Proses Kerja Pendaftaran Dokumen Hakmilik
 • Proses Kerja Pendaftaran Dokumen Hakmilik
 • Proses pendaftaran dokumen dan pegawai terlibat
 • Senarai Semak Permit Ruang Udara
 • Senarai Semak Permohonan Pecah Bahagi Bangunan
 • Senarai Semak Permohonan SIFUS
 • Permohonan SIFUS
 • Proses Kerja Permit Udara
 • Borang Pembetulan S380
 • Borang A_Permohonan bagi suatu bangunan dikelas sebagai bangunan kos rendah
 • Borang 10 Bm
 • Borang 9 Bm
 • Borang 6 Bm
 • Borang 5 Bm
 • Borang 1 Bm