Borang – Penjawat Awam

Pautan Ke Borang – Borang Untuk Kegunaan Penjawat Awam

  • Borang Permohonan ID Pengguna
  • Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT
  • Proses Permohonan Pinjaman Peralatan ICT
  • Borang ‘Change Request Document SUKHAT (CRD)
  • Borang Laporan Masalah SPTB
  • Borang Laporan Masalah ePelupusan
  • Borang Akuan Tandatangan Digital Sistem e-Pelupusan Pemohon
  • Borang Akuan Tandatangan Digital Sistem e-Pelupusan Pegawai
  • Borang Kebenaran Lawatan Persendirian ke Luar Negara
  • Borang Kebenaran Urusan Rasmi ke Luar Negara