A- A A+
Malay Chinese (Simplified) English Hindi

petamaklumbalashubungifaq

LATAR BELAKANG DAERAH SIK

Keluasan Sik adalah 163,456 hektar atau 1,634.6km persegi

 Terbahagi kepada 4 mukim :

 • Mukim Sik
 • Mukim Sok
 • Mukim Teloi
 • Mukim Jeneri
 • Pekan Utama di Sik ialah :
 • Pekan Sik
 • Pekan Batu Lima
 • Pekan Kuala Begia
 • Pekan Gulau
 • Pekan Gubir

Penduduk Daerah Sik

Pecahan penduduk adalah seperti berikut :

Penduduk Sik mempunyai penduduk seramai 76,300 orang

 • Melayu : 69,250.00 orang - 93.1%,
 • Cina : 1,115 orang - 1.5%
 • India : 61 orang - 0.1%
 • Lain-Lain : 5,874 orang - 5.3%
 • Lelaki : 38,197 orang
 • Perempuan : 38,103 orang

Jumlah keseluruhan : 76,300 orang - 100%