𝗠𝗘𝗦𝗬𝗨𝗔𝗥𝗔𝗧 𝗝𝗔𝗪𝗔𝗧𝗔𝗡𝗞𝗨𝗔𝗦𝗔 𝗧𝗜𝗡𝗗𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗠𝗕𝗔𝗡𝗚𝗨𝗡𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗘𝗥𝗔𝗛 (𝗝𝗧𝗣𝗗) 𝐋𝐀𝐍𝐆𝐊𝐀𝐖𝐈 𝐁𝐈𝐋𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 𝟔 𝐓𝐀𝐇𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟑

𝗠𝗘𝗦𝗬𝗨𝗔𝗥𝗔𝗧 𝗝𝗔𝗪𝗔𝗧𝗔𝗡𝗞𝗨𝗔𝗦𝗔 𝗧𝗜𝗡𝗗𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗠𝗕𝗔𝗡𝗚𝗨𝗡𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗘𝗥𝗔𝗛 (𝗝𝗧𝗣𝗗) 𝐋𝐀𝐍𝐆𝐊𝐀𝐖𝐈 𝐁𝐈𝐋𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 𝟔 𝐓𝐀𝐇𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟑

25 Oktober 2023 : Yang Berusaha Tuan Mohamad Subhi Bin Abdullah telah mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah (JTPD) Langkawi Bil, 6 Tahun 2023 yang diadakan di Bilik Gerakan, Pejabat Daerah Dan Tanah Langkawi.