Category: DASAR UTAMA

Garis Panduan ICT

Muat Turun Polisi Emel Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam Garis Panduan Keselamatan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer

Pekeliling

Garis Panduan Pekeliling Am Surat Pekeliling Am Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Kanun Tanah Negara

Latar Belakang Kanun Tanah Negara (KTN) merupakan undang-undang tertinggi di Semenanjung Malaysia mengenai urusan pentadbiran tanah. Ia tidak terpakai di negeri Sabah, Sarawak dan WIlayah Persekutuan Labuan. Tiada apa jua dalam Akta ini boleh menyentuh apa-apa pelaksanaan lampau atau apa-apa yang dibuat di bawah mana-mana undang-undang tanah terdahulu, setakat mana ianya mengenai tanah, peruntukan-peruntukan mana-mana…
Read more