Category: Pentadbiran Tanah

PENGURUSAN TANAH

Soalan : Sekiranya seseorang pemohon diluluskan pemberimilikan tanah kerajaan dan dikehendaki membayar premium dalam tempoh 3 bulan daripada surat di terima tetapi tidak dapat menjelaskan bayaran berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan, bolehkah pemohon merayu melanjutkan tempoh bayaran tersebut? Jawapan : Boleh merayu melanjutkan tempoh bayaran dengan syarat hanya akan diberi pertimbangan jika permohonan di kemukakan…
Read more

PENGAMBILAN TANAH

Soalan: Di dalam Borang H ada disebutkan tentang penahanan bayaran pampasan sebanyak 25%. Jadi saya inginkan penjelasan mengenainya. Dalam keadaan manakah penahanan tersebut berlaku dan adakah pampasan untuk saya juga ditahan sebanyak itu?   Jawapan : Penahanan pampasan sebanyak itu 25% akan dibuat sekiranya ada bantahan daripada pihak yang memohon pengambilan untuk projek tersebut. Contohnya…
Read more

HARTA PUSAKA KECIL

Soalan : Perlukah bahagian penyaksian disempurnakan sekiranya cop mohor diturunkan? Jawapan :  Ruangan penyaksian tidak perlu dilengkapkan sekiranya terdapat Cop Mohor syarikat pada borang suratcara.

CUKAI / HASIL TANAH

1. Apakah Cukai Tanah? Cukai Tanah ialah cukai yang mesti dibayar oleh Tuan Tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri melalui Pejabat Tanah.(KTN Sek.5) Cukai Tanah mesti dibayar sepenuhnya mulai 1 Januari setiap tahun dan akan menjadi tunggakan mulai 1 Jun setiap tahun. 2. Perbezaan ‘Cukai Tanah’ dan ‘Cukai Taksiran’? Cukai Taksiran atau juga dikenali sebagai “Cukai…
Read more