𝐌𝐚𝐣𝐥𝐢𝐬 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐛 𝐀𝐧𝐚𝐤 𝐀𝐧𝐚𝐤 𝐒𝐢𝐤, 𝐊𝐞𝐝𝐚𝐡

𝐌𝐚𝐣𝐥𝐢𝐬 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐛 𝐀𝐧𝐚𝐤 𝐀𝐧𝐚𝐤 𝐒𝐢𝐤, 𝐊𝐞𝐝𝐚𝐡

𝐌𝐚𝐣𝐥𝐢𝐬 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐛 𝐀𝐧𝐚𝐤 𝐀𝐧𝐚𝐤 𝐒𝐢𝐤, 𝐊𝐞𝐝𝐚𝐡
SIK, 20/03/2024 –
Penyampaian bantuan ini hasil kerjasama di antara Pejabat Daerah Sik dan Kelab Anak Anak Sik, Kedah (KAAS).
Semoga bantuan ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka.

Penyampaian bantuan ini disempurnakan oleh Tuan Pegawai Daerah Sik.

Terima kasih diucapkan kepada wakil KAAS yang turut hadir ,Encik Suhaimie dan Encik Yusrizal.