DATUK PEGAWAI DAERAH DI PROGRAM PENGHIJAUAN MALAYSIA MELALUI KEMPEN PENANAMAN 100 JUTA POKOK DI LOKASI HUTAN SIMPAN SUNGAI PUNTAR GURUN.

DATUK PEGAWAI DAERAH DI PROGRAM PENGHIJAUAN MALAYSIA MELALUI KEMPEN PENANAMAN 100 JUTA POKOK DI LOKASI HUTAN SIMPAN SUNGAI PUNTAR GURUN.

GURUN, 23 MAC 2022 – DATUK PEGAWAI DAERAH DI PROGRAM PENGHIJAUAN MALAYSIA MELALUI KEMPEN PENANAMAN 100 JUTA POKOK DI LOKASI HUTAN SIMPAN SUNGAI PUNTAR GURUN.