FUNGSI

FUNGSI

FUNGSI PEJABAT DAERAH KULIM

  • Menyelaras, mengawasi dan mengesan program projek yang dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan diperingkat daerah secara keseluruhan dan bersepadu.
  • Mempastikan kumpulan sasaran mendapat faedah maksimum daripada program dan projek yang dilaksanakan.
  • Merancang dan melaksanakan Pembangunan Projek-projek Kecil Luar Bandar.
    Memastikan masalah pelaksanaan program dan projek yang tidak dapat diselesaika
  • Memastikan masalah pelaksanaan program dan projek yang tidak dapat diselesaikan pada peringkat daerah dikemukakan segera untuk tindakan majlis Pembangunan Negeri.

 

FUNGSI PEJABAT TANAH KULIM

Merancang, menyelaras dan melaksanakan pembangunan tanah di daerah hingga ke peringkat yang maksima sepertimana saranan kerajaan