HARTA PUSAKA KECIL

HARTA PUSAKA KECIL

Soalan :

Perlukah bahagian penyaksian disempurnakan sekiranya cop mohor diturunkan?

Jawapan : 
Ruangan penyaksian tidak perlu dilengkapkan sekiranya terdapat Cop Mohor syarikat pada borang suratcara.