Info Umum

ORANG AWAM

Capaian Informasi kepada Orang Awam & E-Penyertaan

INFORMASI LANJUT

PENJAWAT AWAM

Capaian Informasi Kerajaan kepada penjawat awam

INFORMASI LANJUT

PERNIAGAAN

Capaian Informasi Bagi Tujuan Perniagaan

INFORMASI LANJUT

INFO UMUM

Capaian Informasi / Maklumat Umum

INFORMASI LANJUT
Kadar bayaran bagi urusniaga dan bukan urusniaga :- Senarai Kadar bayaran pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga – menurut Seksyen 101 Kanun Tanah Negara mulai 1 Januari 2016 sebagaimana Warta Kerajaan No.P.U MMK NO.6(  .6(F)230/2015 bertarikh 29 Julai 2015.
Bil Perkara Bayaran pejabat (RM)
1 Pendaftaran serahan pajakan-pajakan kecil tanah milik , tiap-tiap hakmilik 150
2 Pendaftaran gadaian , tiap-tiap hakmilik 150
3 Pendaftaran penangguhan gadaian, tiap-tiap hakmilik 150
4 Pendaftaran melepas gadaian tiap-tiap hakmilik 150
5 Pendaftaran melepas gadaian dengan jalan membayar kepada pendaftar , tiap-tiap hakmilik 150
6 Pembatalan memorial pendaftaran gadaian , tiap-tiap hakmilik 100
7 Pendaftaran pemberian esmen tiap-tiap hakmilik (tanah “servient” atau “dominant”) 100
8 Pendaftaran pelepasan pemberian esment tiap-tiap hakmilik (tanah “servient” atau “dominant”) 100
9 Wasilan pembatalan pajakan tiap-tiap hakmilik 100
10 Wasilan pembatalan esmen tiap-tiap hakmilik 100
11 Wasilan penyewaan yang dikecualikan daripada pendaftaran tiap-tiap hakmilik 150
12 Pembatalan wasilan penyewaan yang dikecualikan daripada tiap-tiap hakmilik 150
13 Penarikan balik suratcara/urusniaga 100
14 Kemasukan kaveat persendirian tiap tiap hakmilik 200
15 Kemasukan kaveat pemegang cagaran tiap-tiap hakmilik (Kaveat Lien) 200
16 Kemasukan kaveat pemegang amanah tiap-tiap hakmilik 200
17 Permohonan membuka kaveat persendirian tiap-tiap hakmilik (Removal) 200
18 Permohonan menarik balik kaveat persendirian tiap-tiap hakmilik 200
19 Permohonan penamatan kaveat pemegang cagaran tiap-tiap hakmilik 200
20 Permohonan membuka kaveat pemegang amanah tiap-tiap hakmilik 200
21 Menarik balik kaveat pemegang amanah tiap-tiap hakmilik 200
22 Permohonan mendesposit suratikatan amanah 150
23 Tambahan perkataan “sebagai pemegang amanah” di dalam suratanhakmilik daftar dan hakmilik yang dikeluarkan, tiap-tiap hakmilik 150
24 Menfailkan surat kuasa wakil 150
25 Pendaftaran perintah pembahagian harta pusaka kecil 50
26 Pendaftaran perintah mahkamah 50
27 Permohonan untuk mendaftar satu perletakkan statutori bagi suatu kepentingan berdaftar atau yang boleh didaftarkan mengenai tanah 50
28 Pendaftaran perakuan jualan oleh mahkamah, tiap-tiap hakmilik A. Nilai tanah kurang daripada RM 50,000.00 B. Nilaian tanah RM50,001.00 sehingga RM150,000.00 C. Nilaian tanah RM150,001.00 sehingga RM300,000.00 D. Nilaian tanah RM300,001.00 sehingga RM500,000.00 E. Nilaian tanah RM500,001.00 sehingga RM750,000.00 F. Nilaian tanah RM750,001.00 sehingga RM1,000,000 G. Nilaian tanah melebihi RM1,000,000.00   100 300 500 800 1500 3000 0.5% daripada nilaian sebenar atau transaksi yang sama lebih tinggi
29 Bayaran permohonan salinan geran (hilang) mengandungi keseluruhan bayaran berkaitan 200
30 Permohonan tukar nama oleh tuan punya 50
31 Permohonan pendaftaran pertukaran alamat pemilik Percuma
32 Memfailkan surat ikrar 30
33 Memfailkan sebarangan suratan yang tidak diperuntukkan baginya 30
34 Notis (Kaveat) 50
           
  • CARIAN
Bil Perkara Bayaran pejabat (RM)
1 Carian persendirian bagi tiap-tiap hakmilik 30
2 Carian rasmi a. Bagi tiap-tiap hakmilik b. Jabatan/badan kerajaan Persekutuan, badan berkanun Negeri dan Persekutuan dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (Negeri/Persekutuan)   75 35
3 Pengeluaran salinan diperakui bagi apa-apa dokumen hakmilik daftaran 75
4 Pengeluaran salinan instrumen urusniaga berdaftar yang ada di dalam jagaan pendaftar 50
5 Bayaran salinan pendua untuk borang-borang urusniaga 30
6 Memeriksa sesuatu salinan sebarang suratan yang dihadapkan atau dibuat kepada pendaftar dan mengakui sahnya salinan itu salinan yang sebenar 60
               
advanced-floating-content-close-btn