KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Nama : Wan Aidil Anwar Bin Wan Azlan

Email : wanaidil[at]kedah.gov.my

No. Telefon : 04-702 8222

No. Faks : 04-702 8223