LAWATAN KERJA DATO’ PEGAWAI KEWANGAN NEGERI KEDAH KE DAERAH KULIM

LAWATAN KERJA DATO’ PEGAWAI KEWANGAN NEGERI KEDAH KE DAERAH KULIM

KULIM – 28 November 2021, Lawatan kerja Dato’ Pegawai Kewangan Negeri Kedah telah diadakan di Mukim Mahang. Lawatan kerja berkenaan adalah untuk mengenal pasti kawasan dan mukim di dalam Daerah Kulim bagi membangunkan projek – projek yang berimpak besar bagi membantu penduduk – penduduk mukim berkenaan menjana pendapatan selari dengan arus perubahan perdana masa kini.