MAJLIS PENYAKSIAN PINDAH MILIK TANAH BAGI PROJEK RUMAH KEKAL BAHARU BERKELOMPOK (RKB) BENCANA TSUNAMI 2004 TAMAN PERMATANG KATONG, KUALA MUDA.

MAJLIS PENYAKSIAN PINDAH MILIK TANAH BAGI PROJEK RUMAH KEKAL BAHARU BERKELOMPOK (RKB) BENCANA TSUNAMI 2004 TAMAN PERMATANG KATONG, KUALA MUDA.

KUALA MUDA, 17 OKTOBER 2022 – MAJLIS PENYAKSIAN PINDAH MILIK TANAH BAGI PROJEK RUMAH KEKAL BAHARU BERKELOMPOK (RKB) BENCANA TSUNAMI 2004 TAMAN PERMATANG KATONG,  DIRASMIKAN OLEH DATUK PEGAWAI DAERAH KUALA MUDA.