Maklumat Log

Maklumat Log

Apabila anda melayari portal ini, kami mungkin menyimpan maklumat log berikut secara automatik seperti alamat protokol Internet tempat anda melayari, tarikh dan masa, nama portal tempat anda membuat pautan, nama fail atau perkataan yang anda cari, butiran yang anda klik pada portal, dan pelayar serta sistem pengoperasian yang anda gunakan.

Maklumat log ini digunakan untuk mengukur bilangan pelawat yang berkunjung ke portal ini dan mengenal pasti prestasi atau masalah sistem. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk membantu dalam membangunkan portal, analisis corak penggunaan, dan untuk menjadikan portal ini lebih berguna. Portal ini tidak berkongsi atau menjual data pelawat bagi tujuan pengiklanan, pemasaran atau sebarang tujuan komersial.

advanced-floating-content-close-btn