MOTTO

MOTTO

MOTTO PEJABAT DAERAH KUBANG PASU

” KE ARAH KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH KUBANG PASU “

 

MOTTO PEJABAT TANAH KUBANG PASU

” PERKHIDMATAN TERUNGGUL KEPUASAN PELANGGAN “