MOTTO

MOTTO

MOTTO PEJABAT DAERAH PENDANG

Integriti,Cekap Dan Kualiti Ke Arah Kecemerlangan

 

MOTTO PEJABAT TANAH PENDANG

Berubah ke Arah Kecemerlangan