MOTTO

MOTTO

MOTTO PEJABAT DAERAH

KUALITI TERAS PERKHIDMATAN

 

MOTTO PEJABAT TANAH

HASIL UNTUK PEMBANGUNAN.