OBJEKTIF

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH SIK

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

  • Mengurus hal ehwal pentadbiran, kewangan, teknologi maklumat, pelesenan, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.

UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

  • Merancang dan menyelaras pelaksanaan rancangan pembangunan fizikal dan masyarakat serta mengenalpasti, merancang dan melaksanakan projek-projek pembangunan fizikal daerah.

UNIT MAJLIS DAN KERAIAN

  • Mengurus dan memberi khidmat protokol, istiadat, aturcara rasmi bagi program-program peringkat kebangsaan, negeri dan daerah yang diadakan di daerah.

UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT

  • Mengurus dan menyelaras aktiviti mukim-mukim meliputi aspek sosio-ekonomi,keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.

OBJEKTIF PEJABAT TANAH SIK

  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan pembangunan tanah di daerah sehingga peringkat maksima sejajar dengan TN 50.
  • Meningkatkan usaha untuk mengutip hasil demi pembangunan daerah dan negeri Kedah.
  • Memberikan perkhidmatan yang cekap, akauntabiliti dan berintegriti demi kesejahteraan penduduk daerah Sik dan negeri Kedah.
  • Mempastikan aktiviti guna tanah dioptimakan untuk meningkatkan aktiviti ekonomi yang produktif bagi daerah Sik dan Negeri Kedah.
  • Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang bertepatan dengan Kanun Tanah Negara demi kesejahteraan daerah Sik dan negeri Kedah.