PENYAKSIAN LUAR PEJABAT DAERAH DAN TANAH SIK

PENYAKSIAN LUAR PEJABAT DAERAH DAN TANAH SIK

Pejabat Daerah dan Tanah Sik telah melakukan Penyaksian Luar iaitu penyaksian di luar kawasan pejabat bagi proses pindahmilik bagi pelanggan yang uzur dan tidak sihat pada 9 November 2020 (Rabu) bertempat di Perkarangan Pejabat Tanah Sik.