PERJUMPAAN KAKITANGAN BERSAMA KPPD KANAN (PENGURUSAN TANAH)

PERJUMPAAN KAKITANGAN BERSAMA KPPD KANAN (PENGURUSAN TANAH)

BALING 16 Dis – Satu perjumpaan bersama Penolong Pegawai Daerah (Penguatkuasaan, Teknikal dan HAsil) juga merangkap KPPD Kanan (Pengurusan Tanah) bersama kakitangan Pejabat Tanah Baling bagi membincangan perkara berkaitan penyertaan Jabatan untuk SSR 2020. Kehadiran kakitangan dalam perjumpaan tersebut adalah diwajibkan.