PERJUMPAAN PEGAWAI DAERAH PADANG TERAP / YDP MAJLIS DAERAH PADANG TERAP BERSAMA PEGAWAI DAN KAKITANGAN BAGI TAHUN 2022

PERJUMPAAN PEGAWAI DAERAH PADANG TERAP / YDP MAJLIS DAERAH PADANG TERAP BERSAMA PEGAWAI DAN KAKITANGAN BAGI TAHUN 2022

Majlis Perjumpaan Pegawai Daerah Padang Terap / YDP Majlis Daerah Padang Terap Bersama Pegawai dan Kakitangan Pejabat Daerah dan Tanah Padang Terap serta Majlis Daerah Padang Terap.