Perkhidmatan Kaunter

Perkhidmatan Kaunter

WAKTU PERKHIDMATAN KAUNTER

KAUNTER BAYARAN HASIL CUKAI TANAH
  • Semakan / Pembayaran Bil Cukai Tanah
Hari  Masa
 Ahad – Rabu  8.15 pg – 12.30 tgh  2.00 ptg – 3.30 ptg
 Khamis  8.15 pg – 1.00 tgh  –
* Rehat pada jam 1.00 tengahari hingga 2.00 petang
KAUNTER PENDAFTARAN URUSNIAGA
  • Pendaftaran Hakmilik
  • Gadaian
  • Carian Rasmi, persendirian, dll
Waktu di bawah adalah yang melibatkan bayaran.
Hari  Masa Masa
 Ahad – Rabu  8.00 pg – 1.00 tgh  2.00 ptg – 3.30 ptg
 Khamis  8.00 pg – 12.45 tgh 2.00 ptg – 2.30 ptg
* Rehat pada jam 1.00 tengahari hingga 2.00 petang
* Sekiranya melibatkan PERTANYAAN waktu operasi (Ahad-Rabu) sehingga jam 5.00 ptg dan (Khamis) sehingga jam 3.30 petang.

(Waktu Operasi di Pejabat Tanah Daerah Kubang Pasu Sahaja)

Hari  Masa Masa
 Ahad – Rabu  8.30 pg – 12.45 tgh  2.15 ptg – 3.30 ptg
 Khamis  8.30 pg – 12.45 tgh  –
* Rehat pada jam 1.00 tengahari hingga 2.00 petang
* Sekiranya melibatkan PERTANYAAN waktu operasi (Ahad-Rabu) sehingga jam 5.00 ptg dan (Khamis) sehingga jam 3.30 petang.
KAUNTER AWAM
  • Pelupusan Tanah
  • Bahan Batu
  • Lelong
  • Pesaka
  • Ubah Syarat
Hari  Masa Masa
 Ahad – Rabu  8.00 pg – 1.00 tgh  2.00 ptg – 5.00 ptg
 Khamis  8.00 pg – 12.45 tgh 2.00 ptg – 3.30 ptg
* Rehat pada jam 1.00 tengahari hingga 2.00 petang
* Sekiranya melibatkan BAYARAN waktu operasi (Ahad-Rabu) sehingga jam 3.30 ptg dan (Khamis) sehingga jam 2.30 petang.