PERUTUSAN KETUA JABATAN

PERUTUSAN KETUA JABATAN


Tuan Mohamad Rizal bin Mohamad Radzi

AMK., BCK., BKM.

Pegawai Daerah Pokok Sena

Daerah Pokok Sena sebagai sebuah daerah terbaru Negeri Kedah, kini sedang mengalami fasa pembangunan yang mencabar. Peningkatan drastik penduduk dan pertumbuhan perbandaran yang pesat, bakal merobah senario pembangunan daerah serta mampu mencipta permasalahan sosio, ekonomi dan politik yang mencabar. Justeru, Pejabat Daerah dan Tanah Pokok Sena yang berfungsi sebagai back-bone mekanisma pentadbiran peringkat daerah, harus bersedia dan mampu menangani cabaran perubahan yang sedang dan akan berlaku.

Pelan Strategik ini pada dasarnya menyediakan kerangka visi serta misi yang jelas mengenai matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi ini dalam mendepani cabaran-cabaran semasa dan akan datang. Visi dan misi yang ingin dicapai terutamanya terarah kepada aspirasi untuk mewujudkan daerah sejahtera di mana program-program pembangunan sentiasa menekankan keseimbangan antara aspek fizikal, intelektual dan spiritual.

Adalah diharapkan pelan ini akan menjadi dokumen rujukan, memandu proses menentukan halatuju pembangunan Daerah Pokok Sena yang teratur lagi praktikal. Dalam parameter yang telah ditentukan, diharapkan komitmen semua pihak iaitu agensi kerajaan, entiti swasta dan NGO akan menggembleng sumber-sumber yang ada dalam usaha melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan.