PERUTUSAN KETUA JABATAN

PERUTUSAN KETUA JABATAN

Tuan Haji Hakim Ariff bin Mohd Noor, AMK., BCK.
Pegawai Daerah Padang Terap

Assalamualaikum wbt

Saya mengucapkan Selamat Datang Ke Portal Rasmi Pejabat Tanah Padang Terap.Sebagai sebuah jabatan di barisan hadapan dalam berurusan dengan pelanggan khususnya di Daerah Padang Terap maka tentulah banyak maklumat perlu dikongsi bersama antara pihak Jabatan dengan pelanggan sama ada jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, pihak swasta dan orang ramai.

Dengan wujudnya Portal ini bermakna Pejabat Tanah Padang Terap telah turut melangkah bersama-sama Kerajaan Negeri untuk memajukan lagi daerah ini. Kejayaan membangunkan Portal Rasmi Pejabat Tanah Padang Terap ini merupakan satu langkah ke hadapan dalam kemajuan penggunaan Information Communication Technology (ICT) sebagai alat komunikasi dan interaktif di Daerah Padang Terap bersesuaian dengan Visi kami iaitu MENJADIKAN PEJABAT TANAH PADANG TERAP SEBUAH ORGANISASI YANG TERBAIK DI NEGERI KEDAH MENJELANG 2020. Perlaksanaannya juga adalah selaras dengan matlamat kerajaan untuk merapatkan lagi hubungan antara jabatan kerajaan dengan masyarakat.

Saya juga mengalu-alukan pandangan dan cadangan daripada pengunjung-pengunjung bagi memperbaiki lagi kandungan laman ini dari masa ke semasa selaras dengan peredaran masa.Diharapkan juga agar masyarakat di Daerah Padang Terap akan dapat memanafaatkan laman ini bagi tujuan mendapatkan maklumat berkenaan perkhidmatan dan juga memberi maklumbalas berkaitan perkhidmatan yang disediakan.

Sekian, terima kasih.