LATAR BELAKANG DAERAH SIK

LATAR BELAKANG DAERAH SIK

LATAR BELAKANG DAERAH SIK

Keluasan Sik adalah 163,456 hektar atau 1,634.6km persegi

Terbahagi kepada 4 mukim :

  1. Mukim Sik
  2. Mukim Sok
  3. Mukim Teloi
  4. Mukim Jeneri

Pekan Utama di Sik ialah :

  1. Pekan Sik
  2. Pekan Batu Lima
  3. Pekan Kuala Begia
  4. Pekan Gulau
  5. Pekan Gubir

Penduduk Daerah Sik

Pecahan penduduk adalah seperti berikut :
Penduduk Sik mempunyai penduduk seramai 76,300 orang

Melayu : 69,250.00 orang – 93.1%,
Cina : 1,115 orang – 1.5%
India : 61 orang – 0.1%
Lain-Lain : 5,874 orang – 5.3%
Lelaki : 38,197 orang
Perempuan : 38,103 orang

Jumlah keseluruhan : 76,300 orang – 100%