Pejabat Daerah & Tanah Kulim

PROFIL

 

Perutusan Ketua Jabatan

Pegawai Daerah Kulim

TUAN HAJI MOHD ZAINI BIN HAJI RAMLI,SDK.,AMK.,BCK


Klik

Ketua Pegawai Maklumat

Chief Information Officer (CIO)

ENCIK MOHD ZAINI BIN SALLEH

Klik

Latar Belakang

Klik

Visi & Misi

Klik

Objektif

Klik

Fungsi

Klik

Motto

Klik

Carta Organisasi

Klik
INFORMASI AWAM

Lokasi Pelancongan

Maklumat lokasi pelancongan di daerah Kulim

Klik
INFORMASI AWAM

Pasar Malam / Tani

Maklumat pasar malam / pasar tani di daerah Kulim

Klik