Pejabat Daerah & Tanah Sik

PROFIL

 

Perutusan Ketua Jabatan

Pegawai Daerah Sik

ENCIK FAISAL RIZAL BIN MOHAMMAD, AMK., BCK.


Klik

Ketua Pegawai Maklumat

Chief Information Officer (CIO)

ENCIK JAMALUDDIN BIN IBRAHIM


Klik

Latar Belakang

Klik

Visi & Misi

Klik

Objektif

Klik

Fungsi

Klik

Motto

Klik

Carta Organisasi

Klik
INFORMASI AWAM

Lokasi Pelancongan

Maklumat lokasi pelancongan di daerah Sik

Klik
INFORMASI AWAM

Pasar Malam / Tani

Maklumat pasar malam / pasar tani di daerah Sik

Klik