Pejabat Daerah & Tanah Sik

PROFIL

Perutusan Ketua Jabatan

Pegawai Daerah Sik

TUAN MAHAMAD SUHAIMI BIN MAN, SDK., AMK., BCK.


Klik

Ketua Pegawai Maklumat

Chief Information Officer (CIO)

ENCIK MOHAMAD HILMI BIN MARZUKI, BCK.


Klik

Latar Belakang

Klik

Visi & Misi

Klik

Objektif

Klik

Fungsi

Klik

Motto

Klik

Carta Organisasi

Klik
INFORMASI AWAM

Lokasi Pelancongan

Maklumat lokasi pelancongan di daerah Sik

Klik
INFORMASI AWAM

Pasar Malam / Tani

Maklumat pasar malam / pasar tani di daerah Sik

Klik