Pejabat Daerah & Tanah Padang Terap

PROFIL

Perutusan Ketua Jabatan

Pegawai Daerah Padang Terap

Tuan Haji Hakim Ariff bin Mohd Noor, AMK., BCK.


KLIK

Ketua Pegawai Maklumat

Chief Information Officer (CIO)

Encik Muhammad Nur Ihsan Bin Yahaya


KLIK

Latar Belakang

Klik

Visi & Misi

Klik

Objektif

Klik

Fungsi

Klik

Motto

Klik

Carta Organisasi

Klik
INFORMASI AWAM

Lokasi Pelancongan

Maklumat pasar malam / pasar tani di daerah Padang Terap

Klik
INFORMASI AWAM

Pasar Malam / Tani

Maklumat pasar malam / pasar tani di daerah Padang Terap

Klik