Pejabat Daerah & Tanah Padang Terap

PROFIL

 

Perutusan Ketua Jabatan

Pegawai Daerah Padang Terap

YBhg. Dato’ Haji Abd. Ghani @Zulkifli bin Zainuddin DIMP., DSM.,AMK.,BCK.,ASK.


KLIK

Ketua Pegawai Maklumat

Chief Information Officer (CIO)

Encik Muhammad Na’im Bin Zainol


KLIK

Latar Belakang

Klik

Visi & Misi

Klik

Objektif

Klik

Fungsi

Klik

Motto

Klik

Carta Organisasi

Klik
INFORMASI AWAM

Lokasi Pelancongan

Maklumat pasar malam / pasar tani di daerah Padang Terap

Klik
INFORMASI AWAM

Pasar Malam / Tani

Maklumat pasar malam / pasar tani di daerah Padang Terap

Klik