Gua Kerbau dan Gua Batu Putih

Gua Kerbau dan Gua Batu Putih

Lokasi Gua Kerbau dan Gua Batu Putih
Alamat K102, Kodiang, 06100 Kodiang, Kedah