VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI DAN MISI PEJABAT DAERAH BALING

VISI
Menjadi organisasi pentadbiran yang unggul dan penggerak utama pembangunan daerah ke arah
meningkatkan kualiti dan kesejahteraan masyarakat.

MISI
Mengamalkan sistem tadbir urus yang baik dan berintegriti, membudayakan sistem penyampaian yang cekap dan mesra, sentiasa mengutamakan kehendak dan keperluan pelanggan, berdisplin dalam berkerja, dinamik dan proaktif.

 

VISI DAN MISI PEJABAT TANAH BALING

VISI
Menjadi sebuah pentadbiran tanah daerah yang terbaik melaui transformasi menyeluruh menjelang 2020

MISI
Menguruskan pentadbiran tanah untuk pembangunan sosio ekonomi daerah berteraskan integriti dan akauntabiliti demi kesejahteraan rakyat.