Category: Orang Awam

Unit Strata

Senarai Semak Permit Ruang Udara Senarai Semak Permohonan Pecah Bahagi Bangunan Senarai Semak Permohonan SIFUS Permohonan SIFUS Proses Kerja Permit Udara Borang Pembetulan S380 Borang A_Permohonan bagi suatu bangunan dikelas sebagai bangunan kos rendah Borang 10 Bm Borang 9 Bm Borang 6 Bm Borang 5 Bm Borang 1 Bm

Carta Kerja Pemprosesan Pendaftaran

Carta Alir Proses Kerja Pendaftaran Dokumen Hakmilik Proses Kerja Pendaftaran Dokumen Hakmilik Proses pendaftaran dokumen dan pegawai terlibat

Pelbagai Urusan (CheckList)

Senarai Semak Borang Gadaian Senarai Semak Borang Melepaskan Gadaian Senarai Semak Borang Pindah Milik

Borang KTN

Pindahmilik Tanah ,Bahagian atau Pajakan Gadaian Menjamin Wang Pokok Melepas Gadaian Permohonan Untuk Pembatalan Pajakan Permohonan Untuk Kemasukan Kaveat Persendirian Notis Penyingkiran Kaveat Yang Dicadangkan Memasukkan kaveat pemegang Lien Memasukkan kaveat amanah Notis Menarik-Balik Kaveat Persendirian Permohonan Untuk Penyingkiran Kaveat Swasta Permohonan Langgar Syarat Kegunaan Tanah Pertanian Surat Akuan Langgar Syarat Kegunaan Tanah ( Aturan…
Read more

Kajian Kepuasan Pelanggan

  Muat Turun Borang

Cara Permohonan Pusaka Kecil

Permohonan Pembahagian Harta Pusaka Kecil (Nilaian Harta Tidak Melebihi RM 2 Juta) Cara Memohon: Permohonan pembahagian harta pesaka kecil bolehlah dibuat dimana-mana Pejabat Daerah dan Tanah. Maklumat dan Dokumen yang diperlukan: Mengisi BorangN A (borang permohonan) dengan lengkap Salinan kad pengenalan/ surat beranak semua waris Salinan sijil mati Salinan geran-geran terlibat (versi terkini) Salinan resit…
Read more

Panduan Pengambilan Tanah

APA HAK ANDA JIKA TANAH ANDA DIAMBIL BALIK OLEH KERAJAAN? PANDUAN MENGENAI HAK PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB ORANG YANG BERKEPENTINGAN SEPERTI DIPERUNTUKAN DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 MAKLUMAT ASAS AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIKETAHUI Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan menjamin hak pemilikan harta. Perlucutan hak pemilikan harta hanya boleh dilakukan mengikut undang-undang dan…
Read more

Panduan Membayar Cukai Tanah

PENERANGAN RINGKAS Cukai tanah ialah bayaran yang dikenakan setiap tahun sebagai cukai ke atas tanah yang diberimilik (Geran). Membayar cukai tanah adalah tanggungjawab pemilik tanah. Cukai tanah hendaklah dibayar mulai 1 Januari hingga 31 Mei tahun semasa. Jika cukai tanah yang tidak dibayar mulai 1 Jun akan menjadi tunggakan dan dikenakan denda lewat mengikut kadar…
Read more