Category: Penjawat Awam

Borang berkaitan Bahagian Pentadbiran

Borang Kebenaran Lawatan Persendirian ke Luar Negara Borang Kebenaran Urusan Rasmi ke Luar Negara

Borang berkaitan ICT

Borang Permohonan ID Pengguna Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT Proses Permohonan Pinjaman Peralatan ICT Borang ‘Change Request Document‘ SUKHAT (CRD) Borang Laporan Masalah SPTB Borang Laporan Masalah ePelupusan Borang Akuan Tandatangan Digital Sistem e-Pelupusan Pemohon Borang Akuan Tandatangan Digital Sistem e-Pelupusan Pegawai

Peperiksaan Perkhidmatan

Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam Online Klik Untuk Pautan : https://www.kompetensi.jpa.gov.my/peperiksaan/

EPSA

E-Pembelajaran Sektor Awam Klik Untuk Pautan : https://www.epsa.gov.my/