Category: Perkhidmatan Atas Talian

Kadar Bayaran Urusniaga Dan Bukan Urusniaga

Kadar bayaran bagi urusniaga dan bukan urusniaga :- Senarai Kadar bayaran pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga – menurut Seksyen 101 Kanun Tanah Negara mulai 1 Januari 2016 sebagaimana Warta Kerajaan No.P.U MMK NO.6(  .6(F)230/2015 bertarikh 29 Julai 2015. Bil Perkara Bayaran pejabat (RM) 1 Pendaftaran serahan pajakan-pajakan kecil tanah milik , tiap-tiap hakmilik 150 2 Pendaftaran…
Read more