FUNGSI

FUNGSI

FUNGSI PEJABAT DAERAH POKOK SENA

 • Mengurus dan mentadbir Daerah Pokok Sena dan diketuai oleh seorang Pegawai Daerah Pokok Sena.
 • Bertanggungjawab ke atas pengurusan tanah dan pembangunan daerah.
 • Merancang pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial daerah.
 • Bertanggungjawab untuk menyelaraskan kegiatan semua cawangan agensi Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat yang terdapat di dalam daerah.
 • Memainkan peranan penting di dalam menjayakan ‘Dasar Pembangunan Nasional’ melalui polisi-polisi Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.
 • Menyampaikan dan menyalurkan dasar-dasar kerajaan di peringkat daerah.

FUNGSI PEJABAT TANAH POKOK SENA

 • Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran tanah daerah yang kemaskini dan berkesan.
 • Memproses pelupusan tanah-tanah kerajaan, agensi-agensi kerajaan, syarikat-syarikat dan orang perseorangan.
 • Mengurus dan mengelola serta melaksanakan dasar-dasar pembangunan tanah.
 • Mengurus kutipan cukai tanah dan lain-lain yang berkaitan sebagai hasil kerajaan.
 • Menjalankan penguatkuasaan undang-undang tanah mengikut Kanun Tanah Negara, Akta Tanah Kedah, dan lain-lain Undang-undang yang berkaitan.