FUNGSI

FUNGSI

FUNGSI PEJABAT DAERAH LANGKAWI

Merancang, menyelaras, dan melaksanakan pembangunan tanah di daerah hingga ke peringkat yang maksima sepertimana saranan kerajaan

FUNGSI PEJABAT TANAH LANGKAWI

Pentadbiran tanah negeri kedah darul aman adalah organisasi yang bertanggingjawab untuk membantu kerajaan negeri bagi meningkatkan perolehan kewangan kerajaan negeri.
Menguruskan pembangunan tanah supaya ianya dijalankan secara teratur dan terancang serta menepati kehendak-kehendak peraturan undang-undang.
Menyediakan maklumat serta data asas yang diperlukan untuk analisa perancangan dan pengurusan tanah.
Menyimpan, mengurus dan mengemaskini dokumen-dokumen hakmilik tanah.
Menganjurkan program latihan dan kursus kepada kakitangan pentadbiran tanah.