FUNGSI

FUNGSI

FUNGSI PEJABAT DAERAH KUALA MUDA

Menguruskan hal ehwal kemajuan dan pembangunan.
Pusat perkhidmatan dan pentadbiran Kerajaan kepada rakyat.
Memungut hasil dan menguruskan peruntukan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri.
Menerima dan membuat permohonan projek-projek yang dicadangkan oleh YB, Penghulu Mukim, Pengerusi MKK dan penduduk tempatan untuk dibangunkan.
Mengurus dan menyelia projek-projek kecil dan keagamaan.
Projek PPRT – merubah corak kehidupan rakyat termiskin dan menyediakan kemudahan-kemudahan yang diperlukan.
Mengurus peruntukan YB ADUN dan YB Parlimen.
Majlis Sukan Daerah bertanggungjawap terhadap pembangunan sukan.
Menguruskan projek-projek luar bandar mengikut peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan; danMenguruskan pembangunan kampung-kampung baru.

FUNGSI PEJABAT TANAH KUALA MUDA

Fungsi utama dibahagikan kepada tujuh (7) bahagian dimana ianya menjalankan urusan iaitu Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Pembangunan Tanah dan Pelupusan, Pendaftaran, Hasil, Teknikal dan Penguatkuasaan, ICT dan Perundangan. Ini didokumentasikan seperti berikut;

Pentadbiran dan Kewangan
Pembangunan Tanah dan Pelupusan
Pendaftaran
Hasil
Penguatkuasaan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Perundangan