OBJEKTIF

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH BANDAR BAHARU

  • Membantu melicinkan urusan pentadbiran peringkat Daerah
  • Membangunkan rohani dan juga jasmani wsrga Bandar Baharu
  • Membantu menikatkan taraf hidup dan sosioekonomi warga Bandar Baharu
  • Menjadi penghubung antara rakyat dan kerajaan
  • Mendukung aspirasi
  • Menjadi pelopor kepada perpaduan

OBJEKTIF PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

  • Mewujudkan dan melaksanakan satu sistem pentadbiran tanah yang cekap dan berkesan.
  • Merancang pelupusan tanah dan memastikan kegunaan tanah yang optima untuk pembangunan negeri.
  • Mewujudkan penguatkuasaan unduang-undang tanah yang cekap dan berkesan.
  • Membantu mewujudkan dasar tanah yang lebih adil dan dinamik agar menguntungkan dan memberi kesejahteraan serta kesempurnaan kepada rakyat selaras dengan dasar-dasar Kerajaan Negeri Kedah.