OBJEKTIF

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH BANDAR BAHARU

 • Membantu melicinkan urusan pentadbiran peringkat Daerah
 • Membangunkan rohani dan juga jasmani wsrga Bandar Baharu
 • Membantu menikatkan taraf hidup dan sosioekonomi warga Bandar Baharu
 • Menjadi penghubung antara rakyat dan kerajaan
 • Mendukung aspirasi
 • Menjadi pelopor kepada perpaduan

OBJEKTIF PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan pembangunan tanah di daerah hingga ke tahap nasional.
 • Meningkatkan usaha aktiviti kutipan hasil tanah sebagai pendapatan kepada kerajaan negeri.
 • Memastikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dapat diwujudkan untuk kepentingan rakyat.
 • Memastikan peringkat penggunaan tanah yang maksima dan teratur, bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk mempertingkatkan aktiviti ekonomi yang lebih produktif supaya pendapatan rakyat bertambah.
 • Mewujudkan penguatkuasaan undang-undang tanah yang cekap dan berkesan