KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Nama : Encik Muhammad Na’im Bin Zainol

E-mel : muhammadnaim@kedah.gov.my

No.Telefon : 04-702 8684

No.Faks :04-702 8696