KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Nama : Encik Abdul Rahim Bin Abu Bakar

E-mel : abdul.rahim@kedah.gov.my

No.Telefon : 04-702 8684

No.Faks :04-702 8696