KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Nama : Encik Muhammad Nur Ihsan Bin Yahaya

E-mel :  nurihsan@kedah.gov.my

No.Telefon : 04-702 8686

No.Faks :04-702 8696