KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Nama : Tuan Zulfadzrin Bin Noor Din

Jawatan : Penolong Pegawai Daerah Bandar Baharu (Pengurusan Daerah)

Emel : pdbb@kedah.gov.my

No Telefon : 04-702 9177

Faks : 04-702 9155