KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

 

Nama : Encik Mohd. Shazarulazwan bin Sarip, BCK.

E-mel : pts@kedah.gov.my

No.Telefon : 04-7028866

No.Faks : 04-7028855