KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

NOORUL AZYYATI BINTI AHMAD SALMI, BCK.

E-mel : azyyati@kedah.gov.my

No.Telefon : 04-7018833

No.Faks :  04-7018838