Kunjungan Hormat Pegawai FAMA Daerah Kulim/Bandar Baharu kepada Tuan Pegawai Daerah Bandar Baharu bertempat di Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu

Kunjungan Hormat Pegawai FAMA Daerah Kulim/Bandar Baharu kepada Tuan Pegawai Daerah Bandar Baharu bertempat di Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu

29 Julai 2020 (Rabu) – Sesi Kunjungan Hormat Pegawai FAMA Daerah Kulim/Bandar Baharu