Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Suku Tahun Pertama Bilangan 1 Tahun 2021 bagi Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu.

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Suku Tahun Pertama Bilangan 1 Tahun 2021 bagi Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu.

Bandar Baharu – 21 April 2021 (Rabu)

Kedua-dua Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Pegawai Daerah Bandar Baharu, Tuan Mohamad Subhi bin Abdullah AMK, BCK bertempat di Bilik Gerakan Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu.
Mesyuarat-mesyuarat tersebut membincangkan berkenaan isu-isu berkaitan Pengurusan Aset Alih Kerajaan & Pengurusan Stor serta Pengurusan Kewangan dan Akaun. Turut dibentangkan berkenaan Laporan Kedudukan Aset dan Stok, Laporan Kutipan Hasil Daerah dan Tanah serta Laporan Perbelanjaan Mengurus PDTBB.
Mesyuarat-mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan), Penolong Pegawai Daerah (Pendaftaran), Penghulu-penghulu Mukim, ketua-ketua unit serta urusetia mesyuarat kedua-dua Jawatankuasa tersebut dari PDTBB.
💻Facebook Page :

https://www.facebook.com/pdtbbserdang