MOTTO

MOTTO

MOTTO PEJABAT DAERAH & TANAH KOTA SETAR

CEPAT, TEPAT, BERKESAN DAN ADIL

 

CEPAT : Tempoh masa yang diberikan berdasarkan panduan dan kualiti pemiawaian serta diperakui dalam piagam pelanggan.

TEPAT : Perkhidmatan yang diberikan berdasarkan peraturan, panduan dan kehendak undang – undang.

BERKESAN : Memenuhi kehendak pelanggan, objektif jabatan dan penguatkuasaan undang – undang.

ADIL : Layanan yang saksama dan keputusan yang tidak memihak.