MOTTO

MOTTO

MOTTO PEJABAT DAERAH KULIM

SI JAYA MENCARI JALAN, SI GAGAL MENCARI ALASAN

 

MOTTO PEJABAT TANAH KULIM

HASIL UNTUK PEMBANGUNAN