MOTTO

MOTTO

 

MOTTO PEJABAT DAERAH

KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN TERAS KESEJAHTERAAN WARGA BANDAR BAHARU

 

MOTTO PEJABAT TANAH

HASIL UNTUK PEMBANGUNAN