KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Nama : Mohd Sharizal bin Yusof, BCK.

E-mel : sharizal@kedah.gov.my

No.Telefon : 04-702 8383

No.Faks : 04-702 8393