MOTTO

MOTTO

MOTTO PEJABAT DAERAH BALING

KESEJAHTERAAN RAKYAT TERAS PERKHIDMATAN KAMI

 

MOTTO PEJABAT TANAH BALING

HASIL UNTUK PEMBANGUNAN